kristen formålsparagraf

Bøle Misjonskirkes barnehage er eid og drevet av Bøle Misjonskirke. De ansatte i barnehagen har ulik bakgrunn og livssyn, men alle skal ha respekt for den kristne tro, og kunne formidle kunnskap om denne til barna.

HVA ER SPESIELT MED Å HA UTVIDET KRISTEN FORMÅLSPARAGRAF?
Barnehagen har utvidet kristen formålsparagraf. Det betyr at vi står friere i forhold til formidling av kristendommen, og at vi er forpliktet til det på en annen måte. Barna skal få en kunnskap om den kristne tro, spesielt gjennom høytidene, og gjennom fortellinger fra nye og gamle testamentet.

Eksempler på dette:
- Barna skal få høre om de kristne tradisjonene vi har(eks: jul, pinse, påske)
- Barna skal få høre om Jesus, det livet han levde og noen historier han fortalte (eks: Jesus metter 5000, Den barmhjertige samaritan, den bortkomne sauen)
- Barna skal få høre om gammeltestamentlige personer og hendelser (eks: Josef i brønnen, skapelsen, historien om Noah)
- Vi synger kristne bordsanger
- Vi formidler tydelig bl.a. nestekjærlighet, respekt og tilgivelse i barnehage
- Forvalteransvar (naturen er gitt oss for at vi skal glede oss over den og ta vare på den)

Vi må også følge rammeplanen for barnehager. Dette vil si at vi har lover og regler å følge. Vi følger derfor rammeplanen og er igjennom alle de 7 fagområdene som rammeplanen tar for seg.

KAN JEG HA BARNET MITT I MENIGHETSBARNEHAGEN SELV OM JEG HAR ET ANNET LIVSSYN?

JA, er svaret på det. Vi har stor respekt for at familier har ulikt livssyn enn kristendommen. Foreldrene og personalet skal ha en åpen og god dialog om hva som skal skje i løpet av året. Foreldrene med annen bakgrunn og livssyn har latt barnet sitt blitt med på alt vi har gjort og formidlet i barnehagen. Det er både sunt og riktig å gi barnet mest mulig kunnskap for at barna siden kan gjøre egne valg om hvor de vil stå. Barnehagen formidler de felles kristne grunnsannheter, det vil si at det kun fokuseres på det som alle kristne trossamfunn er enige om. Formidling av for eksempel dåpssyn blir derfor et menighetsanliggende og ikke et tema for formidling i barnehagen.

<>
MTOTFLS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Neste fem


Misjonskirken er tilknyttet